Lening voor energiebesparing en zonnepanelen in Tiel

lening zonnepanelen tielInwoners van Tiel die hun huis willen voorzien van energiebesparende maatregelen (onder andere zonnepanelen) kunnen via de gemeente een voordelige lening krijgen, dat meldt de Gelderlander. Het college van B&W heeft aangegeven 600.000 euro beschikbaar te stellen om de leningen mogelijk te maken.

De Tielenaren kunnen het bedrag dat ze nodig hebben via de gemeente lenen, waardoor ze ongeveer twee procent minder rente hoeven te betalen. De looptijd van deze voordelige lening bedraagt tien tot vijftien de jaar. Door deze constructie is het bedrag dat wordt bespaard op de energierekening groter dan het bedrag van het aflosbedrag van de lening.

De lening is bedoeld voor alle maatregelen die een energiebesparende werking hebben, maar men verwacht dat het geleende geld vooral aan zonnepanelen wordt uitgegeven.